" />

Посетители: 261638

Copyright ©:
СКАТ
Конферентна зала
Конферентната зала разполага с 20-25 места, изпълнена с дърворезба във футуристичен стил.